Kontakt

E-postadress till Daladubbeln: info@daladubbeln.se

Övriga kontaktuppgifter för 2021

Tävlingsledning

Nordgren Liselott Tävlingsledare  
Östgren Kalle Bitr. Tävlingsledare  
Widelund Malin    
Persson Martin    
Öhgren Lars Skogen, Bitr. tävlingsledare 070-53 27 493
Bladlund Mathias   070-66 10 901
Jönsson Mats Kassör, tävlingsledning 070-64 19 599
Jungell Johan   070-5212317
Åberg Erik   070-2 932 932

Logiansvarig: Erik Åberg 0702-932 932 info@daladubbeln.se
Kvarglömt: Erik Åberg 0702-932 932 info@daladubbeln.se