Kartor

Kartor för år 2022

H10
Stafett
Patrull
H12
Stafett
Patrull
H14
Stafett
Patrull
H16
Stafett
Patrull
H17-20
Stafett AA
Stafett BB
Patrull
D10
Stafett
Patrull
D12
Stafett
Patrull
D14
Stafett
Patrull
D16
Stafett
Patrull
D17-20
Stafett AA
Stafett BB
Patrull
Arenakarta
Rupstjärn 2022 Lördag
Rupstjärn 2022 Söndag
Arenaposition
Rupstjärn 2022
Inskolning
Inskolning lördag
Inskolning Söndag
Lätt 2
Lätt 2 Söndag
Lätt 2,5
Lätt 2,5 lördag
Lätt 2,5 Söndag
Lätt 5
Lätt 5 lördag
Lätt 5 Söndag
Medelsvår 3
Medelsvår 3 lördag
Medelsvår 3 Söndag
Medelsvår 5
Medelsvår 5 Söndag
Mycket lätt 2
Mycket lätt 2 lördag
Svår 10
Svår 10 Söndag
Svår 3
Svår 3 lördag
Svår 3 Söndag
Svår 5
Svår 5 lördag
Svår 5 Söndag
Svår 7
Svår 7 lördag
Svår 7 Söndag

Kartor för olika tävlingsår

2009 (16)
2010 (33)
2011 (46)
2012 (28)
2013 (30)
2014 (53)
2015 (63)
2016 (63)
2017 (63)
2018 (85)
2019 (42)
2020 (1)
2021 (22)
2022 (43)
2023 (1)

Kartor för olika klasser

H10 H12 H14 H16 H17-20 H18 H20
D10 D12 D14 D16 D17-20 D18 D20
Arenakarta Arenaposition Inskolning
Lätt 2 Lätt 2,5 Lätt 5
Medelsvår 3 Medelsvår 5
Mycket lätt 2
Svår 10 Svår 3 Svår 5 Svår 7
Ö1 Ö10 Ö3 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9

Kartor för olika födelseår. (Klicka på ditt födelseår!)

1989 (4)
1990 (10)
1991 (18)
1992 (23)
1993 (29)
1994 (39)
1995 (50)
1996 (62)
1997 (69)
1998 (81)
1999 (88)
2000 (83)
2001 (79)
2002 (87)
2003 (82)
2004 (76)
2005 (68)
2006 (56)
2007 (45)
2008 (27)
2009 (21)
2010 (17)
2011 (14)
2012 (10)
2013 (6)
2014 (6)
2015 (4)