Kartor

Kartor för dig med födelseår 2006

2023 (17 år)
D17-20: Stafett
D17-20: Patrull
H17-20: Stafett
H17-20: Patrull
2022 (16 år)
D16: Stafett
D16: Patrull
H16: Stafett
H16: Patrull
2021 (15 år)
D16: Patrull
H16: Patrull
2019 (13 år)
D14: Stafett AAA
D14: Stafett BBB
D14: Patrull
H14: Stafett AAA
H14: Stafett BBB
H14: Patrull
2018 (12 år)
D12: Stafett AAA
D12: Stafett AAB
D12: Stafett ABA
D12: Stafett ABB
D12: Stafett BAA
D12: Stafett BAB
D12: Stafett BBA
D12: Stafett BBB
D12: Patrull
H12: Stafett AAA
H12: Stafett AAB
H12: Stafett ABA
H12: Stafett ABB
H12: Stafett BAA
H12: Stafett BAB
H12: Stafett BBA
H12: Stafett BBB
H12: Patrull
2017 (11 år)
D12: Stafett AA
D12: Stafett AB
D12: Stafett BA
D12: Stafett BB
D12: Patrull
H12: Stafett AA
H12: Stafett AB
H12: Stafett BA
H12: Stafett BB
H12: Patrull
2016 (10 år)
D10: Stafett
D10: Patrull
H10: Stafett
H10: Patrull
2015 (9 år)
D10: Stafett
D10: Patrull
H10: Stafett
H10: Patrull
2014 (8 år)
D10: Stafett
D10: Patrull
H10: Stafett
H10: Patrull
2013 (7 år)
D10: Stafett
D10: Patrull
H10: Stafett
H10: Patrull

Kartor för olika tävlingsår

2009 (16)
2010 (33)
2011 (46)
2012 (28)
2013 (30)
2014 (53)
2015 (63)
2016 (63)
2017 (63)
2018 (85)
2019 (42)
2020 (1)
2021 (22)
2022 (43)
2023 (41)

Kartor för olika klasser

H10 H12 H14 H16 H17-20 H18 H20
D10 D12 D14 D16 D17-20 D18 D20
Arenakarta Arenaposition Inskolning
Lätt 2 Lätt 2,5 Lätt 5
Medelsvår 3 Medelsvår 5
Mycket lätt 2 Para-I
Svår 10 Svår 3 Svår 5 Svår 7
Ö1 Ö10 Ö3 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9

Kartor för olika födelseår. (Klicka på ditt födelseår!)

1989 (4)
1990 (10)
1991 (18)
1992 (23)
1993 (29)
1994 (39)
1995 (50)
1996 (62)
1997 (69)
1998 (81)
1999 (88)
2000 (83)
2001 (79)
2002 (87)
2003 (86)
2004 (80)
2005 (72)
2006 (60)
2007 (49)
2008 (31)
2009 (25)
2010 (21)
2011 (18)
2012 (14)
2013 (10)
2014 (10)
2015 (8)
2016 (4)