Kartor

Kartor för dig med födelseår 2003

2023 (20 år)
D17-20: Stafett
D17-20: Patrull
H17-20: Stafett
H17-20: Patrull
2022 (19 år)
D17-20: Stafett AA
D17-20: Stafett BB
D17-20: Patrull
H17-20: Stafett AA
H17-20: Stafett BB
H17-20: Patrull
2021 (18 år)
D17-20: Patrull
H17-20: Patrull
2019 (16 år)
D16: Stafett AAA
D16: Stafett BBB
D16: Patrull
H16: Stafett AAA
H16: Stafett BBB
H16: Patrull
2018 (15 år)
D16: Stafett AAA
D16: Stafett AAB
D16: Stafett ABA
D16: Stafett ABB
D16: Stafett BAA
D16: Stafett BAB
D16: Stafett BBA
D16: Stafett BBB
D16: Patrull
H16: Stafett AAAA
H16: Stafett AAAB
H16: Stafett AABA
H16: Stafett AABB
H16: Stafett ABAA
H16: Stafett ABAB
H16: Patrull
2017 (14 år)
D14: Stafett AA
D14: Stafett AB
D14: Stafett BA
D14: Stafett BB
D14: Patrull
H14: Stafett AA
H14: Stafett AB
H14: Stafett BA
H14: Stafett BB
H14: Patrull
2016 (13 år)
D14: Stafett AA
D14: Stafett AB
D14: Stafett BA
D14: Stafett BB
D14: Patrull
H14: Stafett AA
H14: Stafett AB
H14: Stafett BA
H14: Stafett BB
H14: Patrull
2015 (12 år)
D12: Stafett AA
D12: Stafett AB
D12: Stafett BA
D12: Stafett BB
D12: Patrull
H12: Stafett AA
H12: Stafett AB
H12: Stafett BA
H12: Stafett BB
H12: Patrull
2014 (11 år)
D12: Stafett AA
D12: Stafett AB
D12: Stafett BA
D12: Stafett BB
D12: Patrull
H12: Stafett AA
H12: Stafett AB
H12: Stafett BA
H12: Stafett BB
H12: Patrull
2013 (10 år)
D10: Stafett
D10: Patrull
H10: Stafett
H10: Patrull
2012 (9 år)
D10: Stafett
D10: Patrull
H10: Stafett
H10: Patrull
2011 (8 år)
D10: Stafett
H10: Stafett
2010 (7 år)
D10: Stafett
H10: Stafett

Kartor för olika tävlingsår

2009 (16)
2010 (33)
2011 (46)
2012 (28)
2013 (30)
2014 (53)
2015 (63)
2016 (63)
2017 (63)
2018 (85)
2019 (42)
2020 (1)
2021 (22)
2022 (43)
2023 (41)

Kartor för olika klasser

H10 H12 H14 H16 H17-20 H18 H20
D10 D12 D14 D16 D17-20 D18 D20
Arenakarta Arenaposition Inskolning
Lätt 2 Lätt 2,5 Lätt 5
Medelsvår 3 Medelsvår 5
Mycket lätt 2 Para-I
Svår 10 Svår 3 Svår 5 Svår 7
Ö1 Ö10 Ö3 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9

Kartor för olika födelseår. (Klicka på ditt födelseår!)

1989 (4)
1990 (10)
1991 (18)
1992 (23)
1993 (29)
1994 (39)
1995 (50)
1996 (62)
1997 (69)
1998 (81)
1999 (88)
2000 (83)
2001 (79)
2002 (87)
2003 (86)
2004 (80)
2005 (72)
2006 (60)
2007 (49)
2008 (31)
2009 (25)
2010 (21)
2011 (18)
2012 (14)
2013 (10)
2014 (10)
2015 (8)
2016 (4)