Kartor

Kartor för dig med födelseår 2001

2021 (20 år)
D17-20: Patrull
H17-20: Patrull
2019 (18 år)
D17-20: Stafett AA
D17-20: Stafett BB
D17-20: Patrull A
D17-20: Patrull B
H17-20: Stafett AA
H17-20: Stafett BB
H17-20: Patrull A
H17-20: Patrull B
2018 (17 år)
D17-20: Stafett AA
D17-20: Stafett AB
D17-20: Stafett BA
D17-20: Stafett BB
D17-20: Patrull A
D17-20: Patrull B
H17-20: Stafett AA
H17-20: Stafett AB
H17-20: Stafett BA
H17-20: Stafett BB
H17-20: Patrull A
H17-20: Patrull B
2017 (16 år)
D16: Stafett AA
D16: Stafett AA
D16: Stafett BA
D16: Stafett BB
D16: Patrull
H16: Stafett AA
H16: Stafett AB
H16: Stafett BA
H16: Stafett BB
H16: Stafett BB
H16: Patrull
2016 (15 år)
D16: Stafett AA
D16: Stafett AB
D16: Stafett BA
D16: Stafett BB
D16: Patrull
H16: Stafett AA
H16: Stafett AB
H16: Stafett BA
H16: Stafett BB
H16: Patrull
2015 (14 år)
D14: Stafett AA
D14: Stafett AB
D14: Stafett BA
D14: Stafett BB
D14: Patrull
H14: Stafett AA
H14: Stafett AB
H14: Stafett BA
H14: Stafett BB
H14: Patrull
2014 (13 år)
D14: Stafett AA
D14: Stafett AB
D14: Stafett BA
D14: Stafett BB
D14: Patrull
H14: Stafett AA
H14: Stafett AB
H14: Stafett BA
H14: Stafett BB
H14: Patrull
2013 (12 år)
D12: Stafett AA
D12: Stafett BB
D12: Patrull
H12: Stafett AA
H12: Stafett BB
H12: Patrull
2012 (11 år)
D12: Stafett AA
D12: Stafett BB
D12: Patrull
H12: Stafett AA
H12: Stafett BB
H12: Patrull
2011 (10 år)
D10: Stafett
H10: Stafett
2010 (9 år)
D10: Stafett
H10: Stafett

Kartor för olika tävlingsår

2009 (16)
2010 (33)
2011 (46)
2012 (28)
2013 (30)
2014 (53)
2015 (63)
2016 (63)
2017 (63)
2018 (85)
2019 (42)
2020 (1)
2021 (22)
2022 (43)
2023 (41)

Kartor för olika klasser

H10 H12 H14 H16 H17-20 H18 H20
D10 D12 D14 D16 D17-20 D18 D20
Arenakarta Arenaposition Inskolning
Lätt 2 Lätt 2,5 Lätt 5
Medelsvår 3 Medelsvår 5
Mycket lätt 2 Para-I
Svår 10 Svår 3 Svår 5 Svår 7
Ö1 Ö10 Ö3 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9

Kartor för olika födelseår. (Klicka på ditt födelseår!)

1989 (4)
1990 (10)
1991 (18)
1992 (23)
1993 (29)
1994 (39)
1995 (50)
1996 (62)
1997 (69)
1998 (81)
1999 (88)
2000 (83)
2001 (79)
2002 (87)
2003 (86)
2004 (80)
2005 (72)
2006 (60)
2007 (49)
2008 (31)
2009 (25)
2010 (21)
2011 (18)
2012 (14)
2013 (10)
2014 (10)
2015 (8)
2016 (4)