Hitta till Västra skolan

Här är en kartlänk till Västra skolan.

Med stor buss kör man smidigast till skolan söderut på Yxhammargatan och släpper av/på öster om skolan på Hyttgatan.