Hitta till Hälsginggårdsskolan

Här är en kartlänk till Hälsinggårdsskolan.

Av- och påstigning på buss sker utanför portarna till verkstadslokalerna.