Historia

1981
1982
1984
1986
1989
1992
1993
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Under senare delen av 1970-talet och 80-talets första hälft var Göran Engström ungdomsledare i Karlsbyhedens IK. För Göran var avståndet från idé till handling aldrig långt. 1980 såg han till att realisera sin önskan om att få arrangera en patrulltävling för ungdom. Förebilden var fjällorienteringen, den mest konditionskrävande av alla idrottsgrenar som fanns på den tiden. Dock skulle det i motsats till fjällorienteringen gälla en endagstävling.
Men patrulltävling skulle det vara. Grannklubbarna Korsnäs IF och Svärdsjö IF inbjöds att delta. 16 patruller ställde upp. Alla fullföljde. TC var vid ”Torpet”. Klasserna HD16:s bana mätte 12 kilometer. HD12 hade 6,2 km att avverka i hård terräng. Premiärsegrare på den långa banan blev Tomas Sundström och Mikael Wilhelmsson, Korsnäs. Hans Andersson och Håkan Eriksson, Svärdsjö, blev premiärsegare på den korta banan.

1981 hade vi flyttat TC till Folkets Hus, och nu fick vi in anmälningar även från granndistrikten. 119 patruller anmäldes. En av fördelarna med Lång-OL är ju att man får anmäla löpare från olika klubbar att ingå i en patrull.

1982 fick vi 213 anmälningar. Nu hade vi tillfört klasserna HD20, men fortfarande gällde HD15-18! Banlängderna hade på rekommendation av SOFT kortats betydligt. 1983 infördes normal klassindelning.

1984 kunde vi inte utnyttja skogarna Ö Karlsbyheden. Området var avlyst p.g.a. att en av Femdagarsetapperna skulle avgöras här nästa sommar. Vi flyttade tävlingen till att avgöras i skogarna NV Sundbornsbyn med TC vid Föreningsgården- eller Skidstugan som den också kallas. Deltagarantalet överskred för första gången 300. Vi fick uppdrag av Femdagarsarrangörerna att testa en storbild vid TC. Tyvärr var kvalitén inte den bästa p.g.a. dagsljuset. Systemet prövades också på Lugnet vid Femdagars, men resultatet var inte bra då heller. Vi var lite för tidigt ute.

Vi flyttade TC tillbaka till Folkets Hus 1985. Vi använde Femdagarskartan, nyritade Gullbergsbladet.

1986-1988 var tävlingen vid Folkets Hus i lite olika tävlingsområden.

Statusen ökar

1989 gick tävlingen in i ett nytt skede. Det hade några år talats om att vi måste ordna en tävling också på lördagen före Lång-OL. Antalet ledare och aktiva hade ökat undan för undan. De kom resande allt längre ifrån och de aktiva ville springa bägge dagarna under den här veckändan. Nu när de ändå var här! Det fattades ett beslut att inleda ett samarbete med Leksands OK om att man här skulle arrangera ett sprintbudkavle för tvåmannalag med start efter lunchtid, så att bilar och bussar från inte alltför avlägsna orter skulle kunna åka hemifrån samma dags morgon. Detta visade sig vara ett grepp i rätt tid. Antalet anmälda, som under flera år legat mellan 300-350, steg i ett huj till 505! Tävlingen fick namnet Pripps Dala-Dubbel. Pripps var huvudsponsor för tävlingen i 14 år, alltså fram t.o.m. 2002, då Pripps såldes till öljätten Carlsberg. Dala-Dubbeln blev snabbt ett begrepp i Orienteringssverige, och deltagarantalet steg successivt.

Vi tvingas ställa in

1992 nådde antalet anmälda 612 patruller men det här året tvingades vi ställa in p.g.a. att det kommit för mycket snö i markerna. När vi hade tvingats fatta det oåterkalleliga beslutet och måste meddela alla klubbar och distriktsförbund, fick vi klart för oss hur populär Dala-Dubbeln blivit.
- Måste ni verkligen ställa in? Finns det ingen annan lösning? Alla är förtvivlade. Det fanns t.o.m. de ungdomar som grät i telefon. Ja, det var några jobbiga dagar. Men vi måste ändå tänka på att oktober är en opålitlig månad.

HD10:or får vara med

1993-2000 var TC förlagt till Folkets Hus. Efter att några år ha snuddat vid 600-talet när det gäller anmälningar, ”klev vi över” det strecket 1996, då vi fick in 639 anmälda patruller. Till detta bidrog att vi, efter att några år ha hört förfrågningar därom, öppnade tävlingen för de yngsta tävlingsklasserna HD10. Det fanns inte längre några som tyckte att Dala-Dubbeln skulle vara för tuff för de här åldersklasserna. Vi kunde dock haft åtskilligt fler patruller det här året, om vi inte fått en olycklig kollision genom att Lång-SM för juniorer avgjordes samma veckoslut. Annars är det värt att här påpeka att, under denna uppgångens tid för oss, klasserna HD20 (värst) och HD18 minskat i deltagarantal. Är tävlingen verkligen för tuff för dessa klassers bredd? Det är en synpunkt vi fått från mer än ett håll. Kan det verkligen vara sant? 1998 slogs i alla fall deltagarrekordet än en gång: 703 patruller var anmälda.

Allt var inte solsken. Vi hade tyvärr problem med att Leksands OK av olika anledningar (bekymmer med jaktlag och markägare) inte själva kunde ordna sprintbudkavlen varje år utan vissa år – fyra av tio – fick be grannklubbar ta över. Detta skapade en oroskänsla hos oss, som ändade i ett beslut att vi själva skulle ta hand om hela tävlingen. Så skedde också 2000. Lennart Tilander lämnar samtidigt efter en lång rad av år uppdraget som tävlingsledare till Torsten Löfgren.

Tävlingen flyttas runt

Vi hade fått uppgifter om att det bland deltagarna fanns önskemål om att alternera TC, så man fick nya områden att springa i, och det gäller ju att vara lyhörd. Vi funderade också på tävlingens framtid. Dala-Dubbeln hade blivit så stor och betydelsefull – både avseende risker och resultat – att vi måste bedöma om vi också på sikt skulle klara av att arrangera tävlingen. Har vi på flera års sikt tillräckligt med funktionärer – och har de den tekniska kompetens som erfordras inom olika områden? Detta var vi osäkra på och beslöt då att tala med våra grannklubbar för att hitta en form som säkerställde att Dala-Dubbeln skulle arrangeras i Falun varje år. Våra kollegor var med på noterna och vi beslöt att upprepa ett schema (rullande i 5-årscyklar), där KIK varje år skall ha en samarbetspartner i form av en grannklubb.


2001 hjälpte oss Bjursås OK med vårt första arrangemang med hela Dala-Dubbeln. Vi hade bytt tävlingsområde. TC var vid Sundbornsskolan och tävlingen gick i skogarna NV Föreningsgården.

Detta att byta tävlingsområde var tydligen en riktig åtgärd. Visserligen stannade siffran anmälda 2001 vid 638 anmälda patruller, men 2002 hade anmälningssiffran stigit till 750! Då hade vi ett samarrangemang med Svärdsjö IF med TC vid Liljansskolan. Tävlingen flöt galant, och vi hade tur också. Ett hotande snöoväder drog bort före söndagens start. Det var kallt men bart i markerna.


2003 blev ett riktigt toppår. Tävlingscentrum var förlagt till Riksskidstadion på Lugnet, ganska naturligt eftersom OK Kåre var medarrangör. Vi fick ett fantastiskt deltagarrekord: 830 patruller. I det fina vädret ville (som vanligt vid Lång-OL) många pröva direktbanorna. 207 startade, och detta innebar att mer än 3500 personer var ute i skogen de här två dagarna!


Från idé till succé

Inför den 25:e upplagan av Lång-OL kunde vi alltså presentera en idé som blivit en succé! Man kan säga att Lång-OL kan jämföras med vilken produkt som helst som nått framgång. Den har följt det klassiska mönstret: En bra idé, försiktigt lanserande, i rätt tid, tillförd en rad förbättringar – innovationer på marknadsspråk. Dessutom har man hela tiden lyssnat efter vad marknaden, i det här fallet de aktiva, vill ha! Lång-OL kommer i framtiden att betyda något annat än idag. Det är Dala-Dubbeln, som har tagit över varunamnet. Men – som ett av de två benen i Dala-Dubbeln kommer Lång-OL att leva vidare.


2004 var Korsnäs IF OK medarrangör vid deras klubbstuga ”Pumpen” i Hosjö med nytt deltagarrekord igen. Och


2005 genomfördes tävlingen vid Tansvallen med Grycksbo IF OK som medarrangör. Nu avgjordes Dala-Dubbeln för första gången som en 2-dagarstävling, där det sammanlagda resultatet var det viktigaste. Tidigare hade det varit 2 separata tävlingar som även hade ett extra pris för sammanlagt bästa resultat.

 


Från och med 2006 går tävlingen in i en ny period, nu med Karlsbyhedens IK och Korsnäs IF OK som huvudarrangörer. Tävlingen var tillbaks på en nygammal plats, Folkets Hus i Karlsbyheden och återigen ett deltagarrekord – för första gången över 1000 anmälda patruller.


2007 går tävlingen åter vid Liljansskolan i fint höstväder, på nytt uppnås deltagarekord med 1041 anmälda patruller! Webbplatsen utvecklas med kartor och foton. Marknadsföring på norska OF:s hemsida ger fortsatt norskt deltagande. Flerårsavtal om ett stort antal hyrtoaletter tecknas. Kommun- och sponsorrepresentanter bjuds ut till studiebesök – ett fåtal deltar. Intresset för klädtävlingen ökar med många fantasifulla utstyrslar, belöningar utgår. Torsten Löfgren gör sista året av 8 som tävlingsledare.


2008 arrangeras Dala-Dubbeln med TC på Knivaåkrarna mot Staberg. För första gången lämnar KIK ansvaret för tävlingsledningen till arrangörskollegan Korsnäs IF. Datastödet på tävlingen utvecklas ytterligare och man kan se på videoglimtar från tävlingen hemma vid datorn. Tävlingarna gynnas av bra väder men deltagarantalet sjunker något för första gången på många år.


2009 är Dala-Dubbeln åter i 5-dagarsterräng från 1985 i Karlsbyheden med tävlingscentrum i byn Finngärdet. Hyggligt väder om än kyligt hjälper oss än en gång under tävlingarna. Regnet tidigare i veckan gör dock TC och parkering något kladdiga. Nu avgörs också finalen i Silva Junior Cup som startar före Dala-Dubbeln på lördagen. Det innebär att när vi på nytt når över tusentalet anmälda patruller i Dala-Dubbeln så blir det totala arrangemanget rekordstort. Utdelningen av Skogssportens Gynnares Guldkotte till Dala-Dubbeln vid O-Ringen kan påpassligt upprepas. Ett par stora tält är inhyrda för komfortablare ombyte. Erik ”Målle” Lindberg är tävlingsledare.


2010 anordnas Dala-Dubbeln i Färnviken på marker där Ol-Touren gick på 90-talet. Hastighetsbegränsning ordnades förbi infarten till Vika. Arenan och bilparkeringen, som välvilligt ställdes till förfogande av markägarna tillsammans med övriga områden, var rymlig och tålig och därmed perfekt för arrangemanget. Vädret innebar minusgrader på nätterna, men med strålande sol och stigande värme på dagarna blev förutsättningarna utmärkta. Därmed blev de två stora omklädningstälten som hade hyrts även i år i stort sett oanvända. Hyresavtalet för toaletterna förnyades för tre år. OK Kåre tog genom avtal med KIK över ansvaret för maten, vilket fungerade bra. Inga problem av vikt störde evenemanget som totalt sett blev mycket lyckat. Totalt var 897 patruller anmälda varav 849 patruller startade på lördagen och 868 patruller på söndagen. De tävlade tillsammans med 330 startande på lördagen och 377 på söndagen i Öppna klasser. Mikael Perérs, KIF OK är tävlingsledare.


2011 är Dala-Dubbeln åter på en av de klassiska arenorna vid klubbens hemvist - Karlsbyhedens Folkets Hus. Vädret var åter idealiskt för en härlig orienteringshelg – full sol och en för årstiden skön temperatur. Arrangemanget hade hög klass och allt fungerade till full belåtenhet med bl a livesändning både från skogen och arenan. 907 patruller var slutligt anmälda och utkämpade sedvanligt hårda bataljer i löpvänliga Årbergsterrängen.

Ett rekordstort antal deltagare i Öppna klasser både lördag med ca 400 deltagare och söndag med ca 500 deltagare bidrog till en slutligt mycket stor, total uppslutning. Detta var ett resultat dels av vädret, dels av en satsning på Öppna klasser genom skicka ut inbjudningar till föreningarna i distriktet och skapa en särskild avdelning i tävlingsprogrammet. En ny enkät för deltagarnas uppfattningar om Dala-Dubbeln genomfördes. Erik Lindberg var tävlingsledare för året.


2012 genomfördes Dala-Dubbeln på nytt med arenan ute på Knivaåkrarna och med banor söderut upp emot och i Björkberget. Lördagens Öppna klasser hölls i Stabergsområdet.

Efter en mycket blöt sommar var markerna överlag vattensjuka och leriga, inte minst på arenan och åkern för parkering. Med god tur förde veckan före tävlingshelgen med sig torrt och kyligt väder och allt ordnade sig – även om alla trampade runt i en smet av lera både lördag och söndag. Nytt för året var dels en fotostation på startsnitseln för alla som ville delta i klädtävlingen, dels att de 10 bästa patrullerna i de stora klasserna utom de yngsta seedades till söndagens tävling.

852 patruller var anmälda vilket innebar ca 6 % minskning från fjolåret. Deltagandet i Öppna klasser håller däremot i sig på en mycket hög nivå – i år startade här sammanlagt ca 940 personer. Arrangemanget flöt som vanligt mycket bra med blott små incidenter som snabbt klarades av. Mikael Perers var åter som tävlingsledare.


2013 arrangeras Dala-Dubbeln i Skäggheden, Karlsbyheden. Tävlingarna går så sent datum som är tänkbart beroende på älgjakt och tävlingsprogram men i ypperliga förhållanden – riktigt kalla fullmånenätter och soliga dagar.

Tävlingsarenan var en av de bästa D-D haft med rejäla utrymmen på släta och torra åkrar. 875 anmälda patruller innebär en ökning från fjolåret liksom antalet deltagare i Öppna klasser, som för första gången grundligt passerade tusentalet med totalt 1097 startande – bara det en stortävling!

Arrangemanget förflöt utan större problem. För första gången i Dala-Dubbelns historia satsades det på att transportera varmt duschvatten till arenan med tankbil, vilket sammanföll med att diesel-pannan som försörjt tävlingarna med varmvatten nu krånglade på riktigt. 33 kubikmeter varmvatten från Kvarnsvedens pappersbruk räckte precis till alla.

Lars Öhgren var huvudman i årets tävlingsledning.


2014 hölls Dala-Dubbeln på en helt ny arena vid Backa Herrgård i Danholn. Välvillig markägare och bussig arrandator upplät en mycket bra betesåker till centrum för tävlingsdagarna med fast mark och gott om utrymme. Underlaget visade sig ha stor betydelse efter ihållande regn hela natten till söndagen. När den värmande solen sken upp på söndagsförmiddagen blev det visserligen lerigt men fullt framkomligt.

Således bra orienteringsväder under hela arragemanget än en gång för både aktiva och arrangörer! Ett litet men helt nytt och lämpligt skogsområde norr om Backa utnyttjades för lördagens stafett medan söndagens patrulltävling i huvudsak drog fram över Årberget.

Antalet deltagare ökade glädjande nog på nytt. Officiellt anmäldes i Eventor 892 patruller i Dala-Dubbeln. Intresset för de öppna motionsklasserna växer rejält – i år fanns 547 löpare ute på lördagen och 633 prövade någon bana på söndagen. Alltså fanns totalt 1180 deltagare ute i skogen under D-D-helgen som motionärer i någon form!

Tekniskt fungerade arrangemanget bra med undantag av ett par förväxlade kontroller på söndagen. Malören upptäcktes snabbt och kunde rättas till innan alltför stor skada skett. Datahanteringen i arrangemanget fortsätter att utvecklas och livesändning av såväl video och resultat fanns att tillgå.

Tävlingsledare för året var åter Mikael Perers i Korsnäs IF OK.

 


2015 var Dala-Dubbeln åter i Skäggheden något söder om 2013 års arrangemang med lika torra, plana och ändamålsenliga marker för ett lyckat evenemang. Arenan som växte upp under veckan före var mycket rymlig och välordnad. Kyliga och dimmiga tävlingsmorgnar byttes under förmiddagen till soligt och skönt väder.

Av anmälda 934 patruller startade 905 i lördagens stafett medan 900 lag redovisades i söndagens ultralånga patrulltävling. En nyhet för året var söndagens jaktstart i klasserna H/D 17-20 med s k fjäril i H17-20.

Nytt deltagarrekord slogs i de Öppna motionsklasserna med 586 startande på lördagen och 699 på söndagen, då i hela 9 olika klasser – med totalt 1285 deltagare bara det en rejäl stortävling med flera namn ur Sverigeeliten.

Såväl regionala SVT som SR kortsände från arrangemanget som fullföljdes rutinerat och mönstergillt.

Tävlingsledning var KIK:s Lars Öhgren och Camilla Berglund.


2016 arrangerades tävlingarna åter ute i Färnviken genom fortsatt goda relationer med såväl markägare som jaktföreträdare. De stora och tåliga markytorna är väl lämpade för Dala- Dubbeln och arrangemanget kunde genomföras på ett i alla avseenden fullgott sätt och utan nämnvärda problem. Solen glimtade faktiskt fram på söndagen under för övrigt ganska mulna och kyliga väderförhållanden. Rutinerad organisation och hjälpsamma funktionärer gjorde än en gång Dala-Dubbeln till ett lyckat och minnesvärt arrangemang.

Fjolårets deltagarsiffra ökade något och nästan 2000 ungdomar från hela landet och även Norge var anmälda inför tävlingsdagarna. Ett nytt praktfullt rekord slogs i de öppna motionsklasserna med 675 startande orienterare i skogen på lördagen och 815 på söndagen. Totalt under helgen startade alltså närmare 1500 löpare av de äldre vilket bara det är en mycket stor tävling. Klädtävlingen behåller sin popularitet och bidrar bl a till att media intresserar sig för och refererar evenemanget. I år hade vi besök av och en ökad och positiv rapportering om arrangemanget i såväl TV, radion som i tidningarna.

Tävlingsledning var i år Johan Kruskopf och Peter Edman, Korsnäs IF OK, den senare också som vanligt alert och populär speaker som tillsammans med lika populära och idoge musikmakaren Brasse höll en hög stämning under de två dagarna.


2017 hölls tävlingarna i Finngärdet, Karlsbyheden. 

Anmälda DalaDubbeln: 913
Startande öppna klasser lördag: 704
Startande öppna klasser söndag: 826
Tävlingsledare var Camilla Berglund


2018 hölls tävlingarna på Lugnet/Jungfruberget. 

Anmälda DalaDubbeln:
Startande öppna klasser lördag:
Startande öppna klasser söndag:
Tävlingsledare var Mats Adolfsson


2019 hölls tävlingarna vid Backa herrgård och på Årberget. 

Anmälda DalaDubbeln:
Startande öppna klasser lördag:
Startande öppna klasser söndag:
Tävlingsledare var Svante Lindgren


Vad är det då som gör Dala-Dubbeln så populär? Efter att talat med några aktiva, kan man sammanfatta att det inte finns någon enskild enhet som gör tävlingens storhet. Det är konceptet som helhet! Delarna i det har naturligtvis var och en betydelse, men vikten av var och en av dem beror på varje enskild individs känsla:

  • Att man får springa med vem man vill, oavsett klubbtillhörighet.
  • Att man får springa i patrull – det är annorlunda.
  • Att tidpunkten är rätt, trots att vi står på tröskeln till vinter – många distriktsförbund och klubbar väljer att avsluta säsongen med en gemensam resa till Falun.
  • Att man får en bra service kring tävlingen – övernattningar i alla former/prisklasser, frukost, fältlunch, där hänsyn tas till diabetiker, allergiker etc. Röda Korset i skogen och på TC, sportförsäljning och musik på arenan.
  • Att man får springa i riktig skog och i olika områden men ändock med bebyggelsen ganska nära sig.