DalaDubbel-Disko

I år kommer det inte bli något disko på lördagskvällen som det varit de senaste åren. Detta beroende på att boendet kommer att bli mer utspritt än vanligt i år och det finns ingenstans med gångavstånd för många där vi skulle kunna ha diskot